Supervisie

Wie in zijn of haar werk tegen bepaalde moeiten aanloopt en wil reflecteren op eigen gedrag, kan op eigen initiatief of via de werkgever een coaching- of supervisietraject ingaan. Zo'n traject duurt tot vijftien zittingen.

Ik ben geregistreerd supervisor bij de LVSC, met een ruime ervaring met docenten, maatschappelijk werkers en predikanten.

Over de kosten

Vraag je werkgever naar de vergoeding voor supervisie of coaching.