Coaching

Wie in zijn of haar werk tegen bepaalde moeiten aanloopt en wil reflecteren op eigen gedrag, kan op eigen initiatief of via de werkgever een coaching- of supervisietraject ingaan. Zo'n traject duurt tien  tot vijftien zittingen van één uur. Ook is het mogelijk groepssupervisie te volgen. Je zit dan in een groepje van meestal drie mensen en de supervisor. groepssupervisie duurt twee en een half uur.

Ik ben geregistreerd supervisor bij de LVSC, met een ruime ervaring met docenten, maatschappelijk werkers en predikanten.

Over de kosten

Vraag je werkgever naar de vergoeding voor supervisie of coaching.